(rubrik saknas)

På sina håll är det långt mellan dessa återvinningsstationer vilket komplicerar och försvårar för medborgarnas sortering.