(rubrik saknas)

Det är fascinerande att se hur allt detta funkar, morgon efter morgon, utan att någon pratar med någon annan.