(rubrik saknas)

I snart två år har nästan hälften av våra cykelställ i Hemmesta Centrum varit helt oanvändbara. Trots både muntliga och skriftliga påpekanden till kommunen händer ingenting!

Gunilla