(rubrik saknas)

Jag skulle vilja uppmana alla att hjälpa till att ta fast de idioter som smäller av vad som låter som bomber. Det låter i alla fall inte som smällare, långtifrån. Det vore även bra att veta vad tusan polisen gör åt det här. Tycker ju att folk som vet vilka det här är skulle anmäla dem. Jag har tröttnat och söker bostad på annat håll på grund av det här livet med smärre bomber och motorcyklar.

Missnöjd över polisens insatser i området