(rubrik saknas)

På Torget i Rönninge centrum har vi sedan länge en mycket välbesökt boulebana. Nu ska centrumet bebyggas och förtätas och boulebanan bara försvinner – skandal.

Vi är många, särskilt pensionärer, som spelar boule flera gånger i veckan. Vi får frisk luft, motion och möjlighet till social samvaro. Nu försvinner det nöjet och vi är ledsna. Att flytta boulebanan cirka 150 meter är fullt möjligt då vi har en stor park att nyttja. Kostnaden för en enkel boulebana kan inte vara oöverstiglig. I parken finns en lekpark som ska rustas upp och även anpassas för handikappade barn. Men en enkel och mindre kostsam boulebana för pensionärer då? Kostar bara en bråkdel och plats finns och blir över.

Aktiv pensionär