(rubrik saknas)

Svar på ”Kapa bort två filer på Långholmsgatan” den 12 juni:

Inget tidigare styre i Stockholm har gjort så mycket för miljön på Hornsgatan och kring Hornstull som nuvarande borgerliga majoritet. Tidigare har det förts omfattande prat kring luftföroreningar och bilträngsel, men inget har gjorts för att komma till rätta med detta.

Nu har Hornsgatan fått dubbdäcksförbud, nya cykelbanor och träd och miljön kring Hornstull rustas upp och en trevlig torgmiljö skapas.

Jag går på dessa gator varje dag och gläds åt alla positiva förändringar, trots att det är lite stökigt under byggtiden.

Det är också innovativt och trevligt med de självtömmande papperskorgarna på Mariatorget. Det händer mycket på Söder för att förbättra hälsa och miljö och det tycker jag att vi Söderbor ska vara glada för.

Miljön kring Hornsgatan har blivit mycket bättre