(rubrik saknas)

Bilen hade tillfälligt stannat på ett p-förbud på en lugn återvändsgata. Föraren var borta några minuter, men en passagerare satt i bilen.

P-vakten ställde sig några meter framför bilen, väntade ett par minuter, flinade, tog ett foto på bilen och var på väg att skriva ut boten.

Personen som satt i bilen trodde inte sina ögon och hann inte reagera. P-vakten tog inte kontakt, trots att rutorna var nervevade.

Det viktigaste är väl att ta reda på varför bilen står felparkerad och åtminstone föra en dialog med personen i bilen. Visst har föraren ansvar, men där det inte råder stoppförbud får man stanna för att lasta och lossa här, bara man infinner sig vid bilen och lastar eller lossar var femte minut.

Själva syftet med p-vakter är väl att hålla ordning och försöka få bort bilar som står fel – inte att bara försöka bötfälla.

Bilen stod inte hindrande. P-vakten kunde ha tilltalat passageraren som hade kunnat hämta föraren om det var så brådskande.

P-bolagen borde utbilda sin personal i etik och moral. Hade föraren inte kommit i sista sekund, upplyste p-vakten, så hade boten suttit på rutan.

Hur kan man arbeta på det sättet? Är p-vakternas främsta syfte att bötfälla och skrämma folk och på så sätt visa sin makt?