(rubrik saknas)

Tänk efter innan du börjar läxa upp

Jag är uppriktigt upprörd över hur en del vuxna människor bemöter min son och mig som förälder när vi vistas i Tyresö centrum.

Att försöka läxa upp mig eller min son är inte din uppgift. När ett barn blockerar rulltrappan eller blockerar in/utgångar eller beter sig på ett sätt som inte är rimligt inom det ”normala” så tänk att det barnet kanske har svårigheter.

I stället för att bli irriterad och försöka handla efter eget omdöme, avvakta eller gå någon annanstans om du inte orkar vänta. Min son har nämligen en diagnos som jag som förälder kämpar varje dag med att bemöta på ett bra sätt.

Det är en utmaning, kan jag lova.