(rubrik saknas)

Jag håller med tidigare insändare om nedskräpningen i skog och mark, och det blir tyvärr bara värre och värre för varje år. Verkar som om de flesta bara kastar sitt skräp där de står och går, alternativt tar bilen ut i skogen och dumpar sitt avfall där.

Det är oerhört skräpigt överallt – i vägdiken, på gångstigar etcetera – och speciellt på våren när snön har smält bort.

Tror de som kastar att skräpet försvinner automatiskt när det är vinter och snö?

Förslag: Varför har inte Huddinge kommun en liknande webbsida som Stockholms stad har? Där kan man skriva in ”renhållning”, var det är extra skräpigt någonstans (gata/område) och efter någon vecka när man åker eller går förbi så har kommunen tagit reda på skräpet.

Det kallar jag bra service!

Inför en sajt för att anmäla nedskräpning