(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Det är redan fullt på Segeltorps förskolor” den 10 april:

Insändaren oroas av att det byggs mycket bostäder men att det inte byggs förskolor i lika hög grad.

Det stämmer att barnantals­ökningen har varit kraftig under senare år i kommunen och att det har varit svårt att hålla jämn takt med utbyggnaden av permanenta förskolor.

Antalet förskolebarn beräknas enligt kommunens befolkningsprognos öka med totalt cirka 300 under den närmaste femårsperioden.

Under samma tidsperiod har vi en planerad och påbörjad byggnation av förskolor med ett tillskott på cirka 450 nya förskoleplatser.

När det gäller kommundelen Segeltorp där Smistaområdet ingår så redovisar den senaste befolkningsprognosen fram till 2021 en viss minskning av antalet förskolebarn, även om det för de närmaste två åren sker en viss ökning. Bostadsbyggande som nu pågår i Smista är beaktat i prognosen.

Trots den beräknade minskningen den närmaste tioårsperioden avser förvaltningen att bygga en ny förskola på planlagd mark i Smista efter­som sämre lokalenheter i området behöver avvecklas och att generationsväxlingen i villaområdena kan skapa ett större behov av platser än vad som nu kan beräknas.

Bengt Hammarlund

lokal- och säkerhetschef

Annelie Glifberg

verksamhetschef förskola

barn- och utbildningsförvaltningen

Ny förskola i Smista är redan inplanerad