(rubrik saknas)

Stockholms stads egna utredningar och Stockholms och söderorts naturskyddsföreningar anser att det finns starka skäl att hålla Årsta holmar fria från en fast landförbindelse.

Per Ankersjö (C) stadsmiljöborgarråd som vill ha en bro till varje pris, bör lyfta blicken och se på de många bedömningar som gjorts i ärendet med negativt utfall. Även hans egen förvaltning – miljöförvaltningen – har tidigare dömt ut en broförbindelse.

Stockholms och söderorts naturskyddsföreningar har tagit del av olika bedömningar och yttranden gällande en landförbindelse till Årsta holmar mellan år 1992 och fram till idag från tjänsteutlåtanden, anmälningsärenden och remissredogörelsen från förra reservatsprocessen.

I samband med planeringen av naturreservatet Årstaskogen – Årsta holmar år 2006 belystes frågan om en fast landförbindelse till Årsta holmar ingående från flera håll, bland annat från stadsbyggnadskontoret, markkontoret, Enskede – Årsta, Liljeholmens och Maria Gamla stans stadsdelsförvaltningar, idrottsförvaltningen och stadsmuseet.

Resultat från bedömningarna från minst 1992 och framåt grundar sig på väl avvägda hänsynskrav, och budskapet är tydligt: Årsta Holmar bör hållas fria från en fast landförbindelse.

Per Ankersjö: se till att naturreservatet kommer till stånd så snart som möjligt. Bli den som såg till att anpassa tillgängligheten efter Årsta holmars höga värden och inte tvärtom. Bli inte den som i framtiden blir ihågkommen som den som förstörde Årsta holmar, på samma sätt som den som ville såga ner almarna i Kungsträdgården. Det går att lösa tillgängligheten och bevara naturvärdena, utan en bro.