ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Nackareservatet har förstörts av löpspåren” den 14 februari:

”Naturområden är till för människor” säger Stockholms miljöborgarråd Per Ankersjö (C) i SvD 120113, som svar på sin egen fråga ”…för vem vi bevarar grönområden. Är det för skalbaggarna och ekorrarna eller är det för människorna?”

Nackareservatet verkar vara ett bra exempel på hans natursyn och naturpolitik. Älgarna ska inte inbilla sig något! Att naturen skulle vara intressant att titta på, som den är med skalbaggar, ekorrar och älgar verkar Ankersjö inte ha tänkt på.

I Rågsveds friområde planeras kedjehus ända ut i våtmarken av exploaterings- och stadsbyggnadsnämnderna i stället för det tidigare utlovade naturreservatet. NCC vill inte förtäta Rågsved utan göra vinst på att bebygga jungfrulig mark. Miljöborgarrådet hukar. Vem är det som bestämmer? Det lilla som blir kvar av Hanvedenkilen är ändå ett hot och ska ”ges en tydlig avgränsning”.

Man ska enligt Program för sambandet Högdalen–Farsta ”öppna upp dalgångarna” och ”Magelungens vattenrum” genom ”röjning” så att ”kvaliteterna upplevs som tillgängliga och trygga och kan nyttjas en stor del av dygnet”. Det senare ska ordnas med bland annat ”ett nytt skylt- och belysningsprogram” trots att befintligt är omfattande och rätt nytt. Nya gångvägar ska skapas och de gamla bli bilvägar.

Programmet och stadsbyggnadsnämndens ordförande Regina Kevius (M) vill dessutom ordna en genomfartsled mellan Magelungsvägen och Ågestavägen genom Hanvedenkilen (Rågsveds friområde och Högmora), trots att översiktsplan och program påtalar vilken stor negativ barriär­effekt en genomfartsväg som Magelungsvägen har.

Friområdet trasas sönder och ron och stillheten försvinner. Näktergal, rådjur och fasan får hyra buskar någon annanstans, de får inte plats i lattenaturen.

ANNONS