(rubrik saknas)

Tio år utan radioprogrammet ”Klarspråk” har haft en förödande negativ inverkan på den konstruktiva samhällsdebatten. Till exempel vad gäller att närdemokratin satts ur spel när Stockholms alla grönområden är utrotningshotade på grund av en exploateringspolitik som inte tar hänsyn till människornas behov av närhet till natur.

Rädda Årstafältet