15 knop vid Granholmen

Svar till ”Hur många knop” den 16 juni.

Farten på Långholmsfjärden och förbi Granholmen är 15 knop för färjor/fartyg i turlistbunden trafik på Åbolinjen. För övriga färjor/fartyg är farten 12 knop.

”Bryggbefälet”