(rubrik saknas)

Jag säger bara – bibliotek! Vilken fantastisk innovation. Folkbiblioteken som lyfte upp svenska folket ur okunskapen en gång.

Det ”socialistiska experimentet”, som Reinfeldt uttrycker sig, gav vanligt folk kunskap och möjlighet att arbeta sig upp ur träldomen. En ny värld öppnade sig för fattiga, hårt arbetande människor när de fick möjlighet att låna böcker på bibblan.

Ett oerhört bra experiment som blev framgångsrikt.

Jag gick till biblioteket för ett par veckor sedan då jag ville låna en bok som jag inte ens hade lyckats få tag på genom att leta på antikvariat på nätet. Bibliotekarien hjälpte mig att söka och hittade den i Östersund, i två exemplar, varav ett inte för utlåning.

I går fick jag sms och boken finns nu på mitt bibliotek.

Fredrik Reinfeldt, det socialistiska experimentet var ett fantastiskt experiment. Det har gett mig möjligheten att söka kunskap på egen hand, då jag fick grunderna i den skola jag gick i, en skola som också ingick i det socialistiska experimentet.

Det var en bra skola och det jag lärde mig finns med mig än i dag. Jag gick aldrig på högskola, men mitt intellekt fick jag gratis och även vett och möjlighet att använda mig av det, då jag hade grunderna. Detta är en gåva som vi alla får gratis och det spelar ingen roll varifrån vi kommer.

Klass spelar ingen roll, land i världen spelar ingen roll.

Fredrik Reinfeldt, jag tror inte på ditt ideologiska experiment. Bevare oss för det, då det verkar som om du vill föra ner en del av folket på en nivå av okunskap igen. Och jag tror att dessa blir det folk som kommer utifrån, som kanske inte har fått tillräcklig skolgång. Många är analfabeter och de lämnas åt sitt öde ute i förorterna.

Det är dem jag tänker på, som kanske i framtiden ska passa upp på dig och dina rika kamrater.

Ulla