(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Ni kungar på vägen” den 12 november:

Du har rätt i att det råder omkörningsförbud på höger sida på E4. Men det finns några undantag. Ett är att det är tillåtet om körfälten leder till olika färdmål. Ett annat är att det är tillåtet om hastighetsbegränsningen är max 70 kilometer i timmen och det finns minst två markerade körfält i samma riktning. För mer information se korkortonline.se, under rubriken ”Omkörningar”.

Zeke