(rubrik saknas)

Det verkar vara allvarliga brister på fantasi då beslutfattarna planerar att bygga hus på ytterst olämpliga platser på Sirapsvägen i Hökarängen. Invånarnas hälsa och miljö måste prioriteras först, men man planerar att bygga 330 nya bostäder i området.

Det är vi som redan bor i området som då få stå ut med hälsoskadligt byggbuller, byggdamm och andra sanitära olägenheter.

Grönskan i Hökarängen är våra renande lungor mot cancerframkallande avgaser och andra hälsoskadliga partiklar och olägenhet som bilar redan nu orsakar i området. Örbyleden har blivit rena E4 och den högtrafikerade och bullriga vägen står alledes för nära bostadshus.

Den smala Sirapsvägen och dess befintliga fastigheter klarar heller inte av vilken tung och bullrig trafikexponering som helst. Ytan mellan nuvarande hus och tunnelbana på Sirapsvägen är definitivt för liten för att bebyggas.

Hökarängens invånare har bott i åratal i en dammig och bullrig byggplats. När man bygger nya hus innebär det flera bilar i vårt lilla samhälle som i sin tur plågsamt förkortar våra liv och ger oss mycket sämre livskvalitet.

Även vi i Hökarängen har ett stort behov av att återhämta oss, men det planeras hänsynslöst nya byggprojekt i området utan att vår hälsa, miljön och vårt välbefinnande tas i akt.

Boverket i sin tur vill höja hyrorna på falska grunder och påstå att låga hyror leder till bostadsbrist. Hör och häpna. Menar Boverket att alla fattiga, äldre, barn, husdjur, behövande och sjuka skall hamna på gatan medan ekonomin avgör bostadspolitiken?

På bostadsförmedlingen är det inte längre kötiden som avgör vem som får bostaden, utan det är i stor sett inkomsten som avgör saken. Borde inte alla ha rätt till en bostad?

Nej tack till en orättvis

bostadspolitik i Hökarängen