(rubrik saknas)

Jag bor i den i många fall fina kommunen Österåker, med fru och två barn i låg- och mellan­stadiet. Precis som de flesta andra tycker jag att en bra skola är något av det viktigaste som en kommun har att ombesörja. Det här är också någonting som Österåkers kommunledning håller med om och gärna framhåller som viktigt att satsa på.

Problemet är bara det, att verkligheten i Österåker ser allt annat än bra ut och kommunens uttalade mål om att bli ”länets bästa skolkommun” framstår som ett stort tråkigt skämt.

Jag (o)roade mig med att titta på Lärarförbundets hemsida och det underlag som låg till grund för rankningen av ”årets bästa skolkommun”. Det var minsann ingen bra reklam för Österåker.

Av de många kriterier som slutligen ledde fram till att Österåker hamnade på en mindre hedrande plats 21 av 26 i länet och plats 255 av landets 290 kommuner, så vill jag peka på två.

Lärartäthet: Österåker kom på sista plats i länet och i landet.

Resurser till undervisning: Öster­åker kom på sista plats i länet och i landet

För mig visar det tydligt att kommunledningen inte menar allvar med sin skolsatsning. Man kan säkert göra mycket som inte kostar pengar, men faktum är att en bra skola kostar pengar.

Magnus (uppvuxen i Piteå, som blev årets skolkommun i landet)