(rubrik saknas)

När unga Sollentunabor träffas är det givna samtalsämnet bristen på bostäder. De fåtal som har haft lyckan att få en bostad blir genast utfrågade av alla de andra som inte har fått den möjligheten.

Socialdemokraterna har att en rad konkreta förslag för att minska bostadsbristen i Sollentuna. Det handlar om att bygga klart Silverdal med hyresrätter, att ge Sollentunahem i uppdrag att köpa upp och bygga på redan detaljplanelagd mark och vi vet också att det är möjligt att bygga flera hundra studentbostäder. Moderaterna har tyvärr hela tiden varit emot dessa förslag. Senast vägrade de att bifalla vår motion om att bygga student­bo­städer, men i den frågan verkar det nu som verkligheten har kommit ikapp dem. Tyvärr räcker det inte att de efter några år ändrar sig och försöker att rätta till sina fel.

De som är förlorare på detta är de ungdomar som tvingas vänta för länge på en lägenhet. Många ungdomar tvingas också tacka nej när de efter många års väntan tilldelas en lägenhet, då de har en för låg inkomst. Därför har vi lagt ett nytt förslag, som innebär att kompisar kan gå ihop med ett kontrakt. Systemet kallas ”Kombostäder” och innebär alltså att flera ungdomar kan hitta ett boende som passar dem. Det löser inte bostadsbristen i Sollentuna, men det är ytterligare ett konkret förslag från oss som skulle minska bostadsbristen och tillsammans med de andra förslagen skulle ­situationen se hela annorlunda ut.

Sin vana trogen vägrar Moderaterna att bifalla vårt förslag. Deras invändningar är ganska oklara, kanske beror det mest på att de alltid till en början är mot förslag som läggs av Socialdemokraterna. När de inser att förslagen faktiskt innebär att fler av våra ungdomar får råd att flytta hemifrån kommer de att ändra sig.

Frågan är nu bara hur länge det ska ta innan Moderaterna ändrar sig och ansluter sig till vårt förslag när det gäller ”Kombostäder”? Svaret på den frågan är svaret på frågan hur mycket länge många av våra ungdomar ska få vänta innan de kan flytta hemifrån.

Joakim Jonsson (S) ­gruppledare plan- och ­exploateringsutskottet