(rubrik saknas)

Vi var nyligen och knackade dörr i Silverdal. Vi blev uppmärksammade på parkeringsproblematiken med besöksparkering av några boende. De berättade att det inte var ovanligt att besökande fick parkeringsböter om de parkerade på gatan. Många besöksparkeringar ligger långt bort och platserna är få. Dessutom är det lätt att missa parkeringsförbudsskylten vid infarten till Silverdal.

Parkeringsförbudet på ­gatorna är unikt för Silverdal, på ­övriga platser i kommunen gäller datum­parkering. Utryckningsfordon måste naturligtvis kunna komma fram men det måste gå att hitta lösningar så att besökare kan parkera utan att riskera böter. Vi kommer därför att lägga ett förslag i trafik- och fastighetsnämnden att se över parkeringsreglerna i Silverdal för att utöka möjligheterna för besökare att parkera.

Maria Stockhaus (M)

Maria Olovsson (M)

Thomas Ardenfors (M)