(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Gullmarsplans skick är en skam” den 9 oktober:

Vi är många som är beredda att hålla med om att Gullmarsplan behöver en rejäl upprustning och uppfräschning.

Därför har vi valt att fortsätta att föra dialog med boende och näringsidkare om hur vi på bästa sätt kan skapa en plats, knutpunkt som upplevs som trygg och fräsch.

Vi är mitt uppe i att lyssna och förnya. Dina åsikter oavsett om du bor i närheten, på eller bara passera Gullmarsplan, är värdefulla.

Vi vill göra mer och göra bättre, dina tankar och idéer tar vi tacksamt emot.

Därmed uppmanar vi alla som vill vara med att förbättra och förändra Gullmarsplan eller andra platser i närheten att kontakta oss personligen.