(rubrik saknas)

I innerstan är det inte alltid så lätt att ta sig igenom trafiken. Är man inte ute i god tid så blir man oftast försenad. Om det är många bilar som är ute kör kan det leda till att väldigt många bussar blir sena. Förseningarna beror på att bussar och bilar åker i samma filer och blir det kö så kan inte bussarna åka mellan, utan det måste vänta som alla andra fordonsförare.

Vi kan aldrig riktigt veta om det kommer att komma tre bussar på en och samma gång eller om det inte kommer någon på en kvart.

Frågan är då om man inte i stället skulle ta och bygga fler spårvagnsvägar. För det är faktiskt så att punktligheten för bussarna i innerstan ligger på 75,5 procent och för spårvägen i city ligger det på 98,2 procent.

Fördelarna med ha spårvägen är att vagnarna tar mycket fler människor och att den även har sin egen fil. Skulle det inte vara smartare om vi hade flera spårvägslinjer och mindre bussar för en smidigare trafik inne i stan?