(rubrik saknas)

Nästa år kommer psykiatrin i Stockholms län att ha över 5,1 miljarder att röra sig med. Det betyder att vi på sju år stegvis har ökat våra satsningar på psykiatrin så att man under 2013 har 1,1 miljard mer än vad man hade under 2006. Det är en ökning av resurserna med 27,6 procent. Patienterna är alltid viktigast och viktigast för dem är förstås vad vi gör för pengarna. Genom ett målmedvetet förändringsarbete har psykiatrin förbättrats och kan i dag hjälpa långt fler – mellan 2006 och 2011 ökade läkarbesöken med över 24 procent och vårdtillfällena i slutenvården med nära 29 procent. Vi har nu också mer specialiserade vårdformer inom psykiatrin och beroendevården. Exempelvis: för allvarlig ångest och depression; för unga med självskadebeteende; för unga vuxna med drogproblem men ordnade förhållanden som kan hjälpas innan de fastnar i tungt missbruk. Och vi har gjort det betydligt lättare att få hjälp med lite lättare psykiska och psykosociala besvär, på vårdcentralen. Mellan 2006 och 2011 ökade antalet så kallade psykosociala besök – hos kurator eller psykolog, eller i en samtalsgrupp – på vårdcentralerna med hela 88 procent. Nästa år ökar alltså psykiatrins budget igen, med nära 170 miljoner. Och dessutom blir det inom primärvården 52 miljoner, hela 57 procent, mer till de psykosociala insatserna. Det betyder att ännu fler ska kunna få hjälp av kurator eller psykolog när det behövs.

Psykiatrin får över en miljard mer nästa år