(rubrik saknas)

Allmännyttan i Stockholms innerstad har under de senaste åren ombildats eller sålts så att den i princip har försvunnit. Nu finns bara bostäder för de rikaste i innerstaden, och de som tidigare bott där flyttas allt längre ut.

Är Norra Järva på väg åt samma håll? Hittills har vi haft en blandning av upplåtelseformer, men situationen förändras snabbt. Aggressiva omvandlingskonsulter har – än så länge resultatlöst – försökt få hyresgäster att köpa sina bostäder. Renoveringarna av Svenska bostäders fastigheter leder till högre hyror och de som nu byggs är nästan uteslutande bostadsrätter.

De få hyresrätter som byggs – vare sig de är allmännyttan eller privata – kommer att få höga nyproduktionshyror.

Enligt rapporten ”Lagerrensning” från Vänsterpartiet i Stockholms stad utgörs 82,8 procent av bostäderna i Kista av bostadsrätter och 18,6 procent av småhus. Av det som ska byggas är 88 procent bostadsrätter. Både i Husby och i Akalla ökar antalet bostadsrätter och allmännyttans hyreslägenheter minskar.

Vi vill att Norra Järva även i framtiden ska ha en blandning av såväl olika bostäder som olika människor. Det är det som gör vårt område så bra och spännande att bo i.

Därför kräver vi hyresstopp i de kommunala bostadsföretagen, att det ska byggas hyresrätter på Norra Järva som även våra ungdomar har råd att bo i och att det ska finnas lokala styrelser med hyresgästmajoritet så att vi som bor här får verkligt inflytande över vårt boende.