(rubrik saknas)

Det har kommit in klagomål på hundrastgården i Björkhagen så bygget har stannat av. Folk blir störda av en rastgård där hundar kan vara lösa under kontrollerade former så att de inte kan jaga vilt eller gå fram till människor, vad är problemet? Det borde uppskattas! Den ligger dessutom långt från bebyggelse eller annan verksamhet.

Nackareservatet är stort och rastgården är endast några få kvadratmeter. Den som blir störd behöver inte vistas just där! Alla borde ta hänsyn till varandra, det gäller även hundägare.

Mats Berglund, parkförvaltare i Skarpnäcks stadsdelsområde säger att man beslutat att inte ha en hundrastgård utan i stället ha hundrastområden. Det ena kan inte utesluta det andra! Faktum är att båda behövs för hundägare och de blir fler.

För de hundägare som tar ansvar och har god lydnad på sina hundar behövs hundrastområden. Men för de som inte har det behövs hundrastgårdar. Även hundarna har rätt att sträcka på benen!

Problemet med lösspringande hundar som ägarna inte har god tillsyn över skulle minska med en rastgård.

Mats säger att det finns vilt överallt, just därför är det viktigt att det finns många bra rastgårdar där hundarna inte har möjlighet att jaga.

De två hundrastgårdar som Mats nämner är långt ifrån tillräckligt då de ligger långt bort för många och dessutom inte är bra. Rastgården i Blåsut är full med buskar och snår där det kan ligga vilt och trycka. Rastgården vid Hammarby sjöstad är inte bra eftersom där är en mycket brant backe som är hal när det är lera och is där hundarna kan bryta benen. Rastgården i Björkhagen är utformad på ett bra sätt och stör ingen som inte vill bli störd.

Ewa Larsson (MP), vice ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd anmärker på att rastgården lagts vid ett populärt skidspår, detta trots att det endast tar några sekunder att åka förbi! Det tyder tyvärr på bristande hänsyn gentemot andra som inte har samma intressen.

Nackareservatet är till för oss alla året om, det är inte bara till för skidåkarna!