(rubrik saknas)

Flera kommuner, bland annat Göte­borg och Helsingborg, har ordnat så att pensionärer kan åka gratis i kollektivtrafiken.

Det är hög tid att alla landets kommuner och landsting följer detta goda exempel. Ålderspensionärer bör få åka gratis på bussar, pendeltågen, Roslagsbanan och tunnelbanan.

Lösningen är ett frikort –”seniorkort” – som ger rätt till gratis resor under lågtrafik (exempelvis mellan 09.00 och 15.00) och under helger. Det skulle göra det lättare för äldre att komma ut och röra på sig, och det är ju nyttigt.

Ålderspensionärer skulle också oftare kunna ge sig ut för att handla eller delta i något uppiggande evenemang och – inte minst – för att besöka barn och vänner. Gratis kollektivtrafik skulle framför allt få pensionärers ofta ansträngda kassa att räcka lite längre.

Dessutom skulle det vara ett bra sätt att minska de farliga utsläppen från biltrafiken. Det tycker vi kristdemokratiska seniorer skulle vara mycket bra.