(rubrik saknas)

Det finns en del nödvändiga förändringar för Vintervikens hundrastgård. Ta bort stubbar och rötter. Våra hundar skadar sig på dem, genom bland annat stukningar, skärsår på tassarna och tandskador.

Ta bort några träd för ett större ljusinsläpp. Det är väldig mörkt, även på sommaren. Hög luftfuktighet ökar antalet myggor som angriper hundar och människor. Det är vetenskapligt bevisat att myggor sprider sjukdomar.

Ordna en bättre miljö. Marken är lerig och möjliggör stora vattenansamlingar. I andra stadsdelar har man använt fingrus med mycket bra resultat. Lerpölarna blir fyllda med urin och bakterier. Detta omöjliggör vistelsen under regniga perioder. Många hundar blir sjuka av att dricka eller bada i den sörjan.

Mer plats att vila. Ibland kan det vara många människor där samtidigt. Det blir långa stunder medan hundarna ger utlopp för sin energi. Att ta med sig lite kaffe är bra när det är kallt. Man behöver en plats att sitta och fika och ett askfat eller en askkopp att lägga fimparna i. Många röker och fimparna samlas i lerpölarna. Det kan få allvarliga konsekvenser om unghundar och valpar sväljer dom.

Ge mer information till joggarna och andra besökare i området. Det förekommer ofta exkrement, tamponger och använt papper på våra skogstigar. Hundarna, barnen och vuxna trampar i eller rör vid det. Väldigt motbjudande.

Om det finns en regel som säger att vi ska plocka upp efter våra hundar, borde det finnas samma regel när det gäller människor. En friare miljö är till för alla. Det borde vara en självklarhet.