(rubrik saknas)

Jag har alltid varit stolt över Ikea. Ett fint svenskt företag som etbablerat sig över hela världen. Man arbetar med barn och miljöfrågor.

Men nu verkar det som om man helt har tappat förnuftet. I reklamen för Ikea i Saudi­arabien så har man klippt bort bilderna på kvinnorna för att tillgodose männen. Förtrycket på kvinnor fortsätter som vanligt i detta land. Hoppas dock att kvinnor får ta del av bokhyllan Billy. Alltid något att se fram emot.