(rubrik saknas)

Hur kan politikerna och Stockholms stad låta Gullmarsplan se ut som den gör? Det man möts av är alkisar som öppet får sitta på bänkar och dricka framför passerande barnfamiljer, skräp överallt och lukten av urin utanför tunnelbannan. I ett område som är på tillväxt och med så mycket folk som passerar igenom tunnelbanan och bussterminalen är det en skam att det får se ut som det gör!