(rubrik saknas)

Svar på insändaren Hundägare förstör skidspåren” den 5 mars:

Att jämföra en simhall med skogen i Björkhagen/Kärtorp är befängt! En simhall är uteslutande till för badgäster som betalar varje gång de vill nyttja den. Detta till skillnad mot skidåkarna. Elljusspåren har kostat miljoner att bygga och kostar ständigt att underhålla. Varför ska då endast en målgrupp ha rätt att få vara där vintertid?

Skogen och naturen är och bör vara till för oss alla, inkluderat alla djur. Man kan inte gå någonstans i lugn och ro längre utan att konstant behöva flytta på sig eller riskera att bli påkörd av skidåkare. De respekterar inte ens att de inte får åka skidor på den stora breda gångvägen som är till för fotgängare och hundar.

Det är i stort sett den enda vägen alla vi övriga får vistas på vintertid. De åker mitt på gångvägen om det inte har hunnit sandas, men ibland även när det är sandat. De kräver även där att vi andra ska flytta på oss. De anser att de äger alla vägarna och ängarna. De har dessutom gjort skidspår på sidorna av den breda gångvägen där hundarna går när de ska kissa och bajsa. Var ska hundar kissa och bajsa utan att behöva gå i skidspåret? Ska de inte ens få vara där?

Jag kommer fortsätta att jogga och promenera med min hund i elljusspåren, precis som jag gör sommartid. Att min hund trampar i skidspåren är oundvikligt som det är idag, framförallt när skidspåret är mitt i vägen eller det är två spår bredvid varandra.

Jag uppmanar även andra hundägare och i övrigt all fotgängare att fortsätta att gå i elljusspåren. Detta tills de ansvariga ser till att tillägna en del av elljusspåren till alla oss andra där skidåkning bör förbjudas!

Det hade gynnat alla parter, inkluderat skidåkarna, då färre hade gått i skidspåren. Att det skulle bli konflikter när alla vägarna som skattebetalarna har betalat för är tillägnade endast en målgrupp vintertid, dessutom i skogen som alla har rätt att vistas i, borde de ansvariga ha förstått!

Aggi och Scotty