(rubrik saknas)

Vad tänker Stockholms politiker på? Vilken sorts stad vill de skapa? De tankar som förs fram gällande ”att Stockholm ska växa inåt” förefaller allt mer horribla. Nu byggs ett nytt så kallat ”miljonprogram” med standardiserade hus som står tätt, tätt.

Hammarbyhöjden byggdes som en reaktion mot Stockholms täta innerstad. Stadplanerare Sven Markelius talade om en öppnare stad, en stad med ljus, lekplatser och strövområden. Dessa förorter, som man nu vill sabotera, har byggts med idéer om människan i centrum, djur, natur och möjlighet till rekreation.

Hammarbyskogen står nu på tur för exploatering. Men hur tänker ni, politiker? Hur tänker ni ur miljösynpunkt? Ur folkhälsosynpunkt? Var ska barnen leka?

I dag utnyttjas Hammarbyskogen av många förskolor, både i Hammarby och i Sjöstaden, för där finns inga grönområden alls. Här har skolklasser orientering och gymnastik. Och de alltmer påtaglig klimatförändringarna innebär kraftiga skyfall. Träd och skog tar hand om dessa regn, för bort vattnet på ett sätt som en tätbebyggd stad inte kan.

Och luften i Stockholms innerstad? De gröna lungorna, varav Hammarbyskogen är en, har planerats med en bakomliggande tanke. Hammarbyskogen binder ihop Nackarervatet med Årstaskogen och bidrar till en bättre luft i innerstaden.

Tio procent mer gröna områden i storstäderna sänker temperaturen med fyra grader, visar brittisk forskning. Det behövs nya bostäder absolut, men de idéer som förtätningen innebär kommer bara att skapa framtida problem.

Bygg över Nynäsvägen, utnyttja redan exploaterad mark och bygg Stockholm utåt. En fungerande pendeltågtrafik, vilket det nya tunneln kommer att bidra till, skapar vettigare kommunikationer i framtiden än en redan kaotisk och underdimensionerad tunnelbana.

Visst behöver ungdomarna någonstans att bo, men vem kommer att ha råd med dessa planerade bostäder i den förtätade staden? Vem driver på detta, egentligen? I vems intressen förtätas det?

Marie Selander

Hammarbybo sedan 1947

aktiv i gruppen ”Bevara

Hammarbyskogen”