(rubrik saknas)

… är alla ni fotgängare som går på cykelbanorna eller korsar cykelbanorna utan att se er för. Jag har nästan kolliderat med flera stycken av er den här veckan, på grund av er vårdslöshet.

Fy skäms!