(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Nackareservatet räcker till för en hundrastgård” den 9 oktober:

Några korrigerande fakta om hundrastgården:

w I Nacka kommuns skötselplan anges att en hundrastgård ska iordningställas.

w Enligt reservatsavtal ska detta genomföras av Stockholms fastighetsnämnd.

w Skarpnäcks stadsdelsnämnd har aldrig fått information om när, var, hur. I stadsdelen arbetar vi med samråd. När det gäller utveckling och förändring i offentlig miljö finns väl upparbetade rutiner för lokalt inflytande. Grundinställningen är att nära boende och vistandes i ett område har kunskap att bidra med.

När det gäller placering av hundrastgård finns ett alternativt förslag, ett samråd hade kanske gett fler förslag. Ingen har till mig uttalat att den inte vill ha någon hundrastgård.

Precis som insändarskribenten skriver så är reservatet till för alla och kloka människor kan samarbeta och samverka.