(rubrik saknas)

I dagens samhälle finns det för få nyktra mötesplatser för ungdomar. Det behövs nya visioner för ungas uteliv.

Vi i Ungdomens nykterhetsförbund undrar var ungdomar ska ta vägen på sin fritid när de saknar en fritidsgård eller inte känner sig hemma på den lokala fritidsgården. Det är allt för få unga förunnat att ha en meningsfull fritid med nyktra mötesplatser.

Vi alla tjänar på att ta till vara på unga både genom att lyssna och genom att satsa på ungdomar även utanför skolans väggar.

Vi alla tjänar på satsningarna eftersom investeringar i unga hjälper oss i dag och i framtiden. Vi alla tjänar på fler nyktra mötesplatser eftersom fler får möjligheter att välja nöjen utan alkohol.

De nyktra mötesplatserna breddar chanserna till en meningsfull fritid och bryter det negativa mönstret att ledighet är lika med alkohol. Ett ifrågasättande av alkoholnormen ger positiva effekter i hälsa och trygghet för alla åldrar.

Vi i Ungdomens nykterhetsförbund tycker att alla unga förtjänar en utvecklande och meningsfull fritid. Vad tycker du?

Alla tjänar på att unga får det roligare