(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Förbjud vedeldning” den 28 februari”:

Ja, vedeldning borde förbjudas om man har annan värmekälla. Röken från en braskamin eller öppen spis kan ofta vara lika farlig som avgaserna på en hårt trafikerad storstadsgata. Röken innehåller precis som avgaser farliga små partiklar och många giftiga ämnen, vilka ökar risken för lungcancer, hjärtinfarkt och allergier.

Vid eldning i kaminer bildas bland annat benso(a)pyren som vid inandning ökar risken för lungcancer. Alla dessa farliga ämnen finns också i inomhusluften när man eldar. Fler och fler har börjat elda i braskaminer och öppna spisar utan att veta hur farlig röken är.

Jag har själv blivit väldigt allergisk mot rök på grund av att grannar eldar väldigt mycket på vår gata. Så fort jag andas in lite rök blir halsen som ett rivjärn och jag får rethosta. Efter ett tag får jag ont i huvudet, känner illamående, får ont i kroppen, känner mig väldigt trött med mera. Jag har förändrats från att vara en frisk person till en som alltid mår mer eller mindre dåligt, eftersom vedeldningen på gatan fortsätter.

Miljöförvaltningen lyssnar nog mer om man är flera familjer i ett område som kämpar för rökfri utomhusluft. Miljöpolitikerna måste förbjuda eldning i kaminer och öppna spisar i tätorter.