(rubrik saknas)

Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Kristdemokraterna sätter barn och ungas uppväxtvillkor högst på agendan. Då måste vi ha en välfungerande skola av hög kvalitet.

Sverige behöver 10 000 nya lärare varje år samtidigt som alltför få söker till lärarutbildningen. Bristen på konkurrens leder till att alla som söker blir antagna. Det är en katastrofal utveckling om vi vill säkra kvaliteten. Vi måste erbjuda så bra arbetsvillkor och yrkesstatus att det blir konkurrens om platserna så att endast de bästa av de sökande antas.

Urvalsprocessen måste stärkas med någon form av antagningsprov eller lämplighetsprov. Vi vill också införa fler snabba vägar in i läraryrket och flexibla kompletteringsutbildningar så att lämpliga personer med annan bakgrund kan ta sig in i yrket.

En tydlig värdegrund borde vara det centrala i kommunala skolprogram och i skollagen. Etik, moral och grundläggande demokratiska värden borde få ökat utrymme i skolan. Det behövs för att minska förekomsten av mobbning, diskriminering och kränkande beteenden. I allt för många skolor präglas vardagen av bråk och oro.

Kristdemokraterna vill ha en bättre arbetsro i skolan genom att klargöra lärarnas befogenheter och genom att öka uppföljningen av elevernas uppträdande. En elev som beter sig illa måste få ett tydligt besked om att hans eller hennes uppförande är oacceptabelt.

Det civila samhället kan också bidra till en bättre och tryggare skola. Idag finns det ungefär 600 äldre vuxna som stöttar på skolorna, till exempel som klassmorfar. Många skolor har särskilda elevstödjare och kamratstödjare, som bygger på frivilligt engagemang och skapar en tryggare och bättre skola.

Den vill vi vara med och skapa.

Micke Valier (KD)

gruppledare i Kungsholmens

stadsdelsnämnd