(rubrik saknas)

Den yttre miljön har stor betydelse i bedömningen av en ort. Gräsklippning, speciellt i centrala områden, avgör vilket intryck förorten ger.

Men i Rågsved klassificeras stora delar som vilda områden, vilket innebär ingen åtgärd. Detta behöver omvärderas, så att Rågsved får en vacker yttre miljö.

Rågsvedsbo