(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Det är faktiskt stöld att planka” den 30 april:

Larvigt att likställa plankning med att bära ut matvaror gratis förbi kassan i mataffären. I själva verket är plankning bara likställt med att gratisläsa kvällstidningen i mataffären. Ett surt ”ska du köpa tidningen eller?” från personalen kan man i värsta fall råka ut för, men inget värre. Mataffären har kvar tidningen och SL har kvar resmöjligheten och de kan sälja den till någon annan.

Mycket värre än att planka är att parkera utan biljett, för bilar kan till skillnad från SL-resenärer inte dra in magen och tränga ihop sig en till.

Tillgrepp under 800 kronor är förresten inte stöld utan bara snatteri, anser polisen.

Plankning och gratisläsning är bara olovligt förfogande, en bagatellförseelse. Din felaktiga signatur borde således ha varit ”snatta inte” eller ”förfoga inte olovligt”.

Påläst paragrafryttare