(rubrik saknas)

Vi är pedagoger på en stor förskola som känner att det är dags att säga ifrån.

Vi som har insyn i hur det egentligen ser ut på förskolorna måste agera, för barnens skull. Vi läser insändare från er föräldrar om ert missnöje med hur ni får lämna era barn på förskolan och om krav på mer vistelsetid i förskolan.

Vad har hänt? Varför vill ni inte vara med era barn och ta vara på den korta tiden då barnen är små?

Man måste väl ändå begripa att detta att skaffa barn innebär en stor förändring i livet, att man då måste sätta någon annan än sig själv främst och att ”egentid” kommer i sista hand? Vart har ert ansvar tagit vägen?

Helt plötsligt har barnen blivit samhällets ansvar och föräldrar pratar om sina ”rättigheter” att få lämna sina barn. Ska ni inte i stället fokusera på era skyldigheter och det ansvar som man tar den dagen man bestämmer sig för att skaffa barn?

Barngrupperna i förskolan i dag är väldigt stora. Det beror bland annat på att man nu väljer att lämna sina barn på förskolan när man till exempel är föräldraledig med syskon eller när man är hemma och vabbar med syskon. Man måste inte lämna 30 timmar i veckan även om man har rätt till det i flera kommuner. Det är bara ett erbjudande vid behov, inget annat.

Mindre barngrupper blir det automatiskt när ni tar ert ansvar som föräldrar och lämnar era barn på förskolan enbart då ni måste.

Förskolan kan aldrig ersätta familjen, njut av tiden då era barn är små.

Med hopp om en tryggare, säkrare och lugnare förskola, där alla barn får möjlighet att synas.