(rubrik saknas)

Ofta kommer jag i kontakt med människor som arbetar inom äldrevården, och även med handikappade. Det gläder verkligen mitt hjärta varje gång jag hör med vilken värme ni hjälper era vårdtagare och brukare.

Alla inom vården gör mina ögon till en värmekälla när jag tänker tillbaka på hur underbart jag har blivit bemött vid mina svåra trafikolyckor och andra operationer under åren.

Och min mamma fick sluta sina sista dagar med en kärlek som var ofattbar där hon bodde sista tiden.