(rubrik saknas)

Under våren har en liten grupp från villaägarföreningen Askrikeborna genomfört renovering och restauration av badbryggan på Askrikepiren. Arbetet blev klart nyligen. Med viss stolthet spatserade vi hem efter gott förvärv.

Dagen efter på morgonpromenad gick jag ner för att beskåda vårt mästerverk. Jag fann en krossad vinflaska, en sönderhoppad planka, en kvarlämnad pizzakartong, en tom petflaska och skräp i mängder.

Sedan tidigare har badstegen kastats i sjön tillsammans med en betongplint. Som ideellt arbetande Kyrkviksbo är detta väldigt jobbigt. Vi lägger ner ett stort arbete på att försöka skapa en god stämning och trevnad för alla i området.

Jag tror mig dock ha funnit en förklaring till det beteende som visats. Det hela tyder ju på en mycket låg intelligensnivå, vilket troligen gett upphov till mycket låga betyg och skapat en frustation som inte kunnat bemästrats.

Förövarna är inga samhälls­byggare och min fromma förhoppning är att de snarast lämnar vår ö.

Leif P, Kyrkviksbo