(rubrik saknas)

Cyklisterna har blivit alltmer aggresiva och egoistiska gentemot gångtrafikanterna. Det är väldigt skrämmande att höra alla svordomar, hot och smädelser som gångtrafikanter får ta emot!

Cykeln är ett fordon och cyklisterna ska visa hänsyn och har väjningsplikt mot gångtrafikanterna. Men man respekterar inte varandra längre i en tid då alla stressar och tänker på sig själva.

Snälla cyklister, detta är inte Giro d’Italia utan ni cyklar på svenska cykelbanor och vägar med svenska lagar. Det fordon som ni tar er fram med kan göra väldigt stor skada på någon sekund. Jag uppmanar er att tänka efter före ni blir arga och cyklar i en omänsklig hastighet. Olyckan kan vara framme, det är bara tur att det inte händer fler.