(rubrik saknas)

Idag är arbetslösheten som högst bland ungdomar. Vad beror det på?

Några kanske skyller på att ungdomar är lata och inte anstränger sig tillräckligt. Men jag tror inte att det är det som är problemet. Problemet är att alla företag som behöver rekrytera vill anställa folk med erfarenhet.

Men hur är det tänkt att vi ska få erfarenhet när ingen vill rekrytera oss? Vi ungdomar fastnar i en ond cirkel och arbetslösheten bara fortsätter öka.

Alla är oerfarna innan man får sitt första jobb. Det är orättvist att man aldrig släpps in på arbetsmarknaden och får chansen att jobba.

Med fler arbetslösa ökar kostnaderna för samhället. Jag tror också att företagen missar många bra arbetstagare genom att tänka så här. De borde satsa på ungdomarna i stället för att nobba oss, annars utvecklas inte samhället och ungdomarna förblir arbetslösa.

Företagen har makten över mångas liv. De bör tänka till på vad som gynnar både företagen själva och samhället. Vill vi konkurrera med resten av världen krävs det en satsning. Så släpp in nytänkande personer till ert företag.

Rekrytera unga!