(rubrik saknas)

Inom landstinget pågår för närvarande en omfattande planering av den framtida hälso- och sjukvårdsstrukturen. Befolkningen i länet växer med 40 000 personer om året och fler vårdplatser kommer att behövas, både sluten- och öppenvårdsplatser. Det föreslås att det ska öppnas så kallade specialistcentra runt om i länet, till en början att de öppnas i befintliga närsjukhus och redan nästa år startar man med Sabbatsberg, Sollentuna och Dalens sjukhus. Det finns många spännande och nödvändiga förslag i framtidsplanen. Dock menar Vänsterpartiet att det är en snedbalans då de allra flesta satsningar och utbyggnader sker i norra länet. I vårt budgetförslag för 2013 föreslår vi därför att man ska utreda möjligheterna för att starta ett närsjukhus i Skärholmen med inriktning mot migrationshälsa. Det finns tyvärr stora skillnader i hälsa i länet och på vissa områden är både vård och vårdutbud eftersatt. Det mycket lyckade Angereds närsjukhus i Göteborg skulle kunna vara förebild för detta närsjukhus i Skärholmen. Vi menar att Skärholmen ligger strategiskt väl i södra länet med en befolkningsstuktur som efterfrågar denna vård.

Skärholmen behöver ett eget närsjukhus