(rubrik saknas)

Överallt i samhället finns reklam som framställer kvinnors kroppar på ett objektifierande och könsstereotypt sätt. Sexualiseringen av det offentliga rummet är extrem. På reklampelare, i tidningar och tv används ett bildspråk som anspelar på en sexualisering av kvinnors kroppar. Kvinnor reduceras till objekt och förväntas ständigt vara tillgängliga på mäns villkor.

Sexistisk reklam sänder ut ideal som tjejer förväntas passa in i. Genom att ständigt beskriva ”den perfekta kvinnan” konstruerar skönhetsindustrin en skev verklighetsbild vi alla måste förhålla oss till. Metoderna för att skapa dessa bilder är många: modellers kroppar klipps ihop, kroppsdelar smalnas av och bröst förstoras.

Dessa förvridna bilder får för­ödande konsekvenser. Bantning, ätstörningar och självskadebeteende blir vanligare allt längre ner i åldrarna. Det går inte att komma ifrån att den kvinno­bild vi ständigt möter i reklamen bidrar till tjejers ohälsa.

Det är inte acceptabelt att kvinnor retuscheras till oigenkännlighet och sedan förväntas leva upp till denna bild. Regleringen av vad som får visas i media och i det offentliga rummet behöver stärkas. Vi har rätt att veta hur kroppar är på riktigt och vad som är lögn. Det är dags att avslöja de falska bilder vi ständigt möts av.

Vi vägrar låta reklamindustrin komma undan med att manipulera kvinnors kroppar. Vi kräver en lagstiftad märkning av kroppsretuscherade bilder.