(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Nytorps gärde passar utmärkt att bygga på”, den 5 juni:

Måns Jonasson sällar sig till en allt mera högljudd skara som vill bygga mera i Stockholms stad. Han skriver i sin insändare, att ”folk verkar inte vilja inse att Stockholm måste bli mer tätbefolkat, om inte annat för miljöns skull”.

Regeringen, anförd av bostadsminister Stefan Attefall (KD), kan enligt tidningen Metro 2012-06-08 till och med tänka sig att straffa kommuner som inte bygger mera. Men innan vi tar ställning till den frågan, borde vi inte kunna göra en jämförelse med andra huvudstäder i närheten? Enligt Wikipedia har Stockholm en befolkningstäthet på 4 600 invånare per kvadratmeter. Helsingfors har 2 800, Oslo 1 200, Berlin i tättbefolkade Tyskland har 3 800. Varför ska då vi ha en mera tättpackad huvudstad än tyskarna?

Mot den bakgrunden vore det mer befogat att bygga nytt i grannkommunerna, som har en väsentligt lägre befolkningstäthet än Stockholm, framför allt i de kommuner som har pendeltåg som har hög kapacitet och hög hastighet jämfört med tunnelbana och bussar i Stockholms stad. Bland grannkommunerna har Solna 2 760, Nacka 960, Huddinge 760 och Danderyd 1 200 invånare per kvadratmeter.

Vi har med andra ord råd att spara de grönområden vi har kvar i Stockholms stad!