(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Nytorps gärde passar utmärkt att bygga på”, den 5 juni:

Vem har bestämt att Stockholm desperat behöver växa? Jo, Stockholms stadshusallians som har total hybris och mindervärdeskomplex över att Stockholm inte är London eller Paris. Om du skäms över att bo i Enskededalen är det väl bara att flytta, eller? Det finns andra stadsdelar där du kan njuta av ett frenetiskt byggande. Nytorps gärde och andra grönområden måste fredas för invånarnas rekreation!