(rubrik saknas)

Stockholm utsågs 2010 av Europeiska kommissionen till Europas miljöhuvudstad. Men enligt en rykande färsk rapport från tankesmedjan Cogito och Stockholm Environment Institute så orsakar en stockholmare i genomsnitt utsläpp på 15,7 ton växthusgaser per år om konsumtionen räknas. En stor klimatbov är stockholmarnas skyhöga köttkonsumtion.

Enligt Cogito-rapporten släpper stockholmarna ut 10 procent mer växthusgaser än genomsnittssvensken och många gånger mer än det globala genomsnittet. Utsläppet får högst vara 2 ton per person och år om ökning av den globala medeltemperaturen ska kunna begränsats till max två grader, vilket är ett politiskt mål som har antagits av EU.

Att Stockholm felaktigt framstår som miljövänligt beror på att kommunen importerar råvaror och därmed växthusgasutsläpp. Utsläppen blir små om bara produktionen och inte konsumtionen räknas. Det är en falsk matematik.

Stockholm saknar konsumtionsperspektivet. Det märks i dialogen med invånarna. Stockholmare som söker klimatsmarta kostråd på stockholm.se blir hänvisade till Lantbrukarnas Riksförbund. Det är en producentorganisation och största ägaren till Svenskt Kött AB. Naturligtvis bör Stockholm hänvisa till oberoende organisationer som exempelvis Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen eller Konsumentverket.

Bästa sättet för Stockholm att i efterhand legitimera titeln Europas miljöhuvudstad är att göra som Helsingfors och Haninge kommun och införa en köttfri dag i alla kommunala skolor.