(rubrik saknas)

Katter kan inte tränas som hundar

Svar på ”Ha inte katten lös” den 8 maj:

Som de flesta katt- och hundägare känner till så finns det en mängd biologiska skillnader mellan en katt och en hund som måste tas hänsyn till i det här fallet. En hund och en katt har inte samma inlärningsförmåga och framför allt inte identiska behov. Därför kan man inte kräva av en katt vad man kan kräva av en hund.

Så att begära att katten ska komma på inkallning på samma sätt som önskas av din hund blir svårt. En lös hund är inte samma sak som en lös katt.En lös, ouppfostrad hund kan ställa till med betydligt större skada på både människor och omgivning.

Det finns dock ett förslag hos regeringen i nuläget som kräver att ute-katten ska öron- eller chipmärkas och kastreras i framtiden. Men utöver det får du nog helt enkelt svälja att våra domesticerade djur följer olika regler beroende på behov, samt biologiska och etiska skillnader.