(rubrik saknas)

Vandaler har på senare år förstört de flesta av stolparna med tillhörande informationstavlor längs den cirka fyra kilomter långa natur- och kulturstigen i Solberga. Där kunde man lära sig lite om skogens fåglar, träd, mossor och lavar. Skyltarna tog även upp områdets kulturväxter, geologi och järnåldersbefolkning.

Nu återstår bara förödelse. Bara ett fåtal av de ursprungliga 19 skyltarna finns kvar. Många skyltar och stolpar saknas eller är kraftigt demolerade. Flera stolpar har bänts loss från betongfundamenten och slängts iväg, medan flera andra stolpar sitter helt lösa.

Självklart har vandalerna eller deras föräldrar allt moraliskt, juridiskt och ekonomiskt ansvar för den här förstörelsen. Men att ställa dem till svars går förstås inte i praktiken. Därför måste man rikta kraven på åtgärder mot annat håll.

Älvsjö stadsdelsförvaltning förvaltar Solbergaskogen. Parkleken Kristallen i Solberga har under flera år påtalat den här skadegörelsen och efterlyst åtgärder. Tyvärr har det inte hjälpt, vilket förödelsen ännu efter flera år vittnar om.

Nu är det hög tid att politiker och tjänstemän i Älvsjö får ändan ur vagnen och återställer den här stigen till originalskick. I annat fall vore det bättre att montera bort alla stolpar och skyltar. Då slipper ju skogsflanörerna i alla fall påminnas om eländet.

Under många år har Solbergaskogen varit ett populärt utflyktsmål. Dessvärre utsätts den här oasen ofta för diverse sabotörer som krossar vin- och ölflaskor och slänger fimpar och annat skräp lite varstans.

Förstörelsen är även en dyster påminnelse om destruktiviteten i vårt ”välfärdssamhälle”. Därför borde stadsdelsnämnden genomföra en kampanj för familjens viktiga roll för värderingar och moral. Vandalismen visar ju att daghemmens möjligheter att fostra barnen till skötsamma, hänsynsfulla och harmoniska medborgare är ytterst begränsade.